067 247 67 27 066 001 97 94
«Статья: Як не купити вівцю замість корабля?» – Besmart.in.ua
Статья: Як не купити вівцю замість корабля?
28 Декабря 2016
Статья: Як не купити вівцю замість корабля?

Люди починають вивчати англійську мову з різних причин: комусь вона необхідна для роботи та просування кар’єрними сходинками, хтось мріє подорожувати, не відчуваючи складнощів мовного бар’єру, інший бажає насолоджуватися переглядом іноземних фільмів і серіалів та читанням улюблених книжок в оригіналі, а дехто навіть має на меті переїзд до іншої країни. Як бачимо, кожна людина унікальна, а отже й підходи до вивчення іноземної мови мають бути різними. Комусь краще вдаються граматичні конструкції, а хтось на ходу запам’ятовує щойно почуті нові слова. Проте майже всі наші співвітчизники стикаються з однією й тією ж проблемою, і ім’я цій проблемі – «вимова».

Давайте пригадаємо, як багато часу та уваги наші шкільні вчителі приділяли правильній вимові? В основному, декілька уроків у першому класі під час вивчення алфавіту. А далі все залежало від когнітивних особливостей кожного окремого учня. Тому в класі де-не-де та й прозвучить добре знайоме кожному, хто вивчав англійську в школі, «хелло май діар тічер» і «пісовчок». Авжеж, можна заперечити: ну то й що, все одно ми розуміємо, про що він/вона говорить, головне, що речення будує правильно. Але пригадайте, як звучить українська мова, коли нею намагаються говорити іноземці? Чи всі слова можна легко розрізнити та зрозуміти? А тепер уявіть, як воно іноземцям чути їх рідну мову у нашому неповторному носієм мови виконанні.

Сьогодні, коли Україна хоч і повільними, проте впевненим кроком рухається в Європу, як ніколи важливо долати перешкоди на цьому нелегкому шляху. Однією з таких перешкод є мовний бар’єр, зокрема – неправильна вимова. Тому що одна справа, коли англійські слова, хоч і не без зусиль, але можна впізнати, і зовсім інша, коли через неправильну вимову слово набуває зовсім іншого значення, яке ніяким чином не пов’язане з контекстом розмови.

Так, часто ми можемо потонути, думаючи (
to think /θɪŋk/ – думати; to sink /sɪŋk/ – тонути), наїстися піску замість десерту (dessert /dɪˈzɜːt/ - десерт; desert /ˈdez.ət/ - пустеля) або закрити мишку замість рота (mouth /maʊθ/ - рот; mouse /maʊs/ - миша).

Наголос також має значення, адже дуже часто слова, що однаково пишуться, проте мають різний наголос, відносяться до різних частин мови. Наприклад, якщо перший склад наголошений, слово являється іменником, якщо наголошений другий склад – дієсловом. Нижче наведені приклади таких слів-близнюків:

to conflict /kənˈflɪkt/ – a conflict /ˈkɒnflɪkt/

The conflict destabilized the whole region. – Конфлікт дестабілізував цілий регіон.

The results of the new research would seem to conflict with existing theories. – Результати нового дослідження суперечить існуючим теоріям.

 

to import /ɪmˈpɔːt/ – an import /ˈɪmpɔːt/

The country is importing energy from foreign suppliers. – Країна імпортує енергію з інших країн.

They have put an embargo on import of clothing. – Вони ввели заборону на імпорт одягу.

 

to object /əbˈdʒekt/ – an object /ˈɒbdʒɪkt/

No one objected when the boss said it was time to go home. – Ніхто не заперечував, коли начальник сказав, що час іти додому.

Several people reported seeing a strange object in the sky. – Декілька людей повідомили про те, що бачили на небі дивний об’єкт.

 

to present /prɪˈzent/ – a present /ˈprezənt/

I'll present it to you now, but it's for your birthday. – Я подарую тобі це зараз, але це на твій день народження.

I helped Tom choose a birthday present for Mary. – Я допомогла Тому вибрати подарунок для Мері.

 

to reject /rɪˈdʒekt/ – a reject /ˈriːdʒekt/

It will not surprise anyone to say that the offer has been rejected. – Я нікого не здивую, якщо скажу, що пропозиція була відхилена.

He considered himself to be a life's reject. – Він вважав себе помилкою природи.

 

to suspect /səˈspekt/ – a suspect /ˈsʌspekt/

I don't really know how she got this job, but I suspect her mother's got contacts. – Я дійсно не знаю, як вона отримала цю роботу, але підозрюю, що у її матері є зв’язки.

He is the prime suspect in this case. – Він головний підозрюваний у цій справі.